Overslaan en naar de inhoud gaan

Doel: Spent Fuel Storage Facility-project (SF2)

Doel: Spent Fuel Storage Facility-project (SF2)

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van de Electrabel NV voor een vergunning voor een nieuwe inrichting voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (SF2) op de site van Electrabel te Doel.

Middels een schrijven van 24 januari 2020 dat werd overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 27 januari 2020, heeft ELECTRABEL NV een aanvraag ingediend op basis van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) voor de vergunning van een nieuwe inrichting bedoeld voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van Electrabel te Doel. De vergunningsprocedure, conform artikel 6 van het ARBIS (Vergunningsstelsel van de inrichtingen klasse I) moet hierbij worden gevolgd. Deze aanvraag werd op 19 februari 2020 door het FANC volledig verklaard.

De aanvraag betreft een nieuwe inrichting voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF2) die van het type “droge opslag” is, analoog aan het reeds bestaande Splijtstof Container Gebouw te Doel en aan de op 26 januari 2020 vergunde SF² inrichting te Tihange. In dergelijke installaties wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in “Dual Purpose” containers die zowel gebruikt kunnen worden voor het transport als voor de tijdelijke opslag.

Conform art. 6.3.1. van het ARBIS heeft het FANC advies gevraagd aan NIRAS over de deeldossiers rond radioactieve afvalstoffen en ontmanteling. NIRAS gaf daaromtrent op 8 mei 2020 een gunstig gemotiveerd advies.

Het FANC heeft het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft op 11 september 2020 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier.

Conform artikel 6.4 van het ARBIS maakte het FANC op 8 december een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft hierbij de gemeentes Antwerpen, Beveren en Stabroek gelegen in het Vlaamse gewest en de gemeenten Hulst en Reimerswaal gelegen in Nederland. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport (MER). Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd over een periode van 30 kalenderdagen (zie onderstaande tabel). In het kader van elk van die openbare onderzoeken kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten. De provincies Antwerpen en Zeeland (NL) worden vanwege hun nabijheid tot de site te Doel, minder dan 5 km, beschouwd als betrokken overheden conform §7 van artikel 27/5 van het FANC wet en zullen parellel aan het openbaar onderzoek gevraagd worden om een advies over het dossier.

Daarna maken de gemeenten  de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges over aan het FANC. Het dossier wordt vervolgens naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen gestuurd voor advies.

Het FANC zal alle adviezen en bezwaren vervolgens voor advies voorgeleggen aan de Wetenschappelijke Raad. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor een nieuwe inrichting voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (SF2) op de site van Electrabel te Doel.

Algemene documenten:

 • Vergunningsaanvraag: ref 1 en ref 2
 • Volledig verklaring: ref 3
 • Advies NIRAS: ref 4 en ref 5
 • Aanvraag Voorlopig Voorafgaand Advies – FANC: ref. 6
 • Voorlopig Voorafgaand Advies Wetenschappelijke Raad: ref 7
 • Brief Electrabel geen opmerkingen op voorlopig voorafgaand advies: ref 8

  Veiligheidsrapport: 

  • Veiligheidsrapport: ref. 9
  • Deeldossier afval en ontmanteling: ref. 10

  Milieueffectbeoordelingsrapport (MER):

  Data van het openbaar onderzoek per gemeente:

  Antwerpen 18/12/2020 tot en met 16/01/021
  Beveren 13/12/2020 tot en met 11/01/2021
  Stabroek 28/12/2020 tot en met 26/01/2021
  Hulst (NL) 24/12/2020 tot en met 30/01/2021
  Reimerswaal (NL) 24/12/2020 tot en met 29/01/2021

   

  Laatst aangepast op: 
  19/01/2021