Doel: Spent Fuel Storage Facility-project (SF2)

Oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan nieuwe opslaginrichting in Doel

Op 1 juli 2021 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan de nv Electrabel voor een Spent Fuel Storage Facility, een nieuwe inrichting die zal dienen om verbruikte kernbrandstof tijdelijk op te slaan op de site van de kerncentrale van Doel. Het besluit verscheen op 14 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Op 27 januari 2020 diende de nv Electrabel de vergunningsaanvraag voor de oprichting en exploitatie van de opslaginrichting in bij het FANC. De aanvraag werd vervolgens door het FANC onderworpen aan de verschillende stappen van het artikel 6 van het algemeen reglement

In de loop van december 2020 en januari 2021 liep er een openbaar onderzoek in de gemeenten die zich bevinden in een straal van 5 kilometer rond de site van de kerncentrale van Doel (Antwerpen, Beveren en Stabroek in Vlaanderen en Hulst en Reimerswaal in Nederland). Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 28 mei 2021 legde het FANC zijn positieve beoordeling voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de vergunning op 1 juli 2021 verleend bij koninklijk besluit.

Raadpleeg de bijhorende documenten:

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024