Rookmelders

Er zijn twee soorten rookmelders: optische rookmelders en ionisatierookmelders. Vroeger kwamen vooral ionisatierookmelders veel voor, maar intussen zijn de optische detectoren zo performant dat ze de ionisatierookmelders hebben vervangen.

Met betrekking tot de rookmelders die radioactieve bronnetjes met een kleine activiteit bevatten, ionisatierookmelders genoemd, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de ionisatierookmelders voor huishoudelijk gebruik (particulieren) en ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik (bedrijven, scholen, ziekenhuizen…).

Huishoudelijk gebruik: particulieren

Sinds 1 november 2010 is in België het verbod ingegaan op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders bestemd voor particulier gebruik.

Vanaf 1 januari 2020 is het verbod op particulier gebruik van ionisatierookmelders van kracht. Meer informatie in de infofiche Ionisatierookmelders.

Particulieren kunnen hun afgedankte ionisatierookmelders gratis deponeren in een recyclagepark.

De voorwaarden voor de verwijdering van de afgedankte ionisatierookmelders die voor huishoudelijk gebruik aangewend werden zijn vastgelegd in het technisch reglement van 14 februari 2022 van het FANC. Het is op 1 april 2022 in werking getreden.

Niet huishoudelijk gebruik

Het verbod op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders is niet van toepassing op de ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik, m.a.w. deze kunnen nog verkocht en gebruikt worden.

De voorwaarden voor de verwijdering van ionisatierookmelders die voor niet huishoudelijk gebruik aangewend werden zijn vastgelegd in het technisch reglement van 14 februari 2022 van het FANC. Het is op 1 april 2022 in werking getreden.

Meer informatie:

 

Laatst aangepast op: 05/04/2022