Overslaan en naar de inhoud gaan

Radiologisch toezicht op het Belgisch grondgebied

Radiologisch toezicht op het Belgisch grondgebied

Het programma inzake radiologisch toezicht laat toe de diverse niveaus van kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit van o.a. de lucht, regen, oppervlaktewateren en drinkwater, bodems en afzettingen van rivieren, de kuststreek en producten uit de voedselketen te controleren.

Twee complementaire componenten:

Een globaal toezicht

Buiten de gebieden waar een belangrijke nucleaire activiteit wordt uitgeoefend. Dit geeft vooral de mate van radioactiviteit weer waaraan de bevolking van nature onderhevig is. Het betreft gebieden ver weg van nucleaire sites zoals de kuststreek en zgn. "referentie-gebieden", zoals het Brusselse gewest. Speciale aandacht wordt besteed aan het toezicht op niet-nucleaire industriële sites en een aantal stortplaatsen.

Een nauwlettend toezicht rond de nucleaire sites

waar de mogelijkheid bestaat op een radiologische impact op het milieu. Het beoogt met name volgende sites:

Het radiologisch toezicht geldt ook voor installaties die radionucliden gebruiken, zoals ziekenhuizen, universiteiten of bepaalde niet-nucleaire industrie (NORM-industrie). Stortplaatsen, inclusief fosforgipsstorten, worden eveneens gemonitord.

In de praktijk wordt het radiologisch toezicht op het grondgebied, zowel wat betreft kunstmatige als natuurlijke radioactiviteit, op twee manieren uitgeoefend:

  • Op continue wijze: door het automatische TELERAD-netwerk voor het meten van de lokale omgevingsradioactiviteit;
  • Op discontinue wijze: door middel van periodieke metingen in situ en het nemen van monsters die vervolgens worden geanalyseerd.

De resultaten van deze twee controlesystemen kunnen live geraadpleegd worden op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).  

Voordelen van 2 systemen

  • Een automatisch meetsysteem heeft als voordeel dat er 24 op 24 uur gemeten wordt en dat de resultaten vrijwel direct beschikbaar zijn. Dit maakt het ook mogelijk om snel te reageren wanneer het stralingsniveau een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.
  • Metingen onderzoeken in laboratoria heeft als voordeel dat er ook zeer kleine hoeveelheden van radioactief materiaal gedetecteerd kunnen worden.

Verslagen van het radiologisch toezicht in België

Deze verslagen geven een synthetische voorstelling van de resultaten die bekomen werden in het kader van het radiologisch toezicht op het grondgebied.

Deze rapporten zijn te vinden op deze pagina, onder de rubriek "Publicaties" van de site. 

 

Laatst aangepast op: 
30/06/2020