Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheid bij de dagelijkse uitbating

Veiligheid bij de dagelijkse uitbating

De nucleaire veiligheid tijdens de uitbating van een kerncentrale bestaat voornamelijk uit volgende elementen:

Veiligheidsbewuste besluitvorming

Bij om het even welke actie binnen de uitbatingsorganisatie gaat voorrang naar de nucleaire veiligheid. Die moet primeren ten opzichte van om het even welk ander motief, zoals rendement, productie, financieel ...

Het uitvoeren van risicoanalyses is een nodige voorwaarde die eventuele kritische activiteiten voorafgaat.

Naast het respecteren van de talrijke wettelijke vereisten inzake veiligheid, werken de kerncentrales dagelijks aan de ontwikkeling van een cultuur van voortdurende verbeteringen.

Om de betrouwbaarheid van de menselijke ingrepen te ondersteunen, is er naast de veiligheidscultuur ook aandacht voor o.m. het gebruik en het voortdurend optimaliseren van de gedetailleerde procedures. Zij beschrijven de handelingen bij zowel de normale uitbating - bewaking, onderhoud, tests, manipulaties ... - als bij tekortkoming, incident of ongeval.

De uitbating van de centrale binnen de limieten van de veiligheidsanalyse

Bij de uitbating van de installatie gelden de opgelegde uitbatingslimieten die een gevolg zijn van de veiligheidsanalyse van de kerncentrale. Ze werden vastgelegd in de ‘technische specificaties' die deel uitmaken van  het ‘Veiligheidsrapport'. De uitbatingsvergunning verwijst naar dit 'Veiligheidsrapport'.

Het verzekeren van een voldoende bescherming tegen niet-geplande voorvallen en hun gevolgen

Het beheer van de installaties met als doel de betrouwbaarheid van de installaties te verhogen, behelst o.m. volgende aspecten:

  • het bewaken van de werking van de uitrustingen door opvolging van de werkingsparameters van componenten en systemen, zowel op korte als op lange termijn;
  • het uitvoeren van onderhouds-, inspectie- en testprogramma's, in het bijzonder op componenten van veiligheidssystemen;
  • het beheer van de veroudering en de kwalificatie van de componenten van de installatie.

Tenslotte worden op regelmatige basis in de verschillende installaties noodplanoefeningen gehouden om de waakzaamheid van het personeel en de effectiviteit van de procedures na te gaan en indien nodig te verbeteren.

 

Laatst aangepast op: 
11/06/2020