Precursor analyses

In het kader van het veiligheidsbeheer van een kernreactor kan de exploitant, wanneer er zich een gebeurtenis in een nucleaire installatie voordoet, een zogenaamde precursoranalyse uitvoeren. Dit maakt deel uit van de incidentenanalyse. 

De precursoranalyses zijn waarschijnlijkheidsstudies. Deze analyses zijn hulpmiddelen die de exploitant in staat stellen om, indien nodig, verbeteringen door te voeren aan het veiligheidssysteem van een reactor. 

Wanneer er zich een gebeurtenis in een reactor voordoet en de veiligheidsmaatregelen hebben gewerkt, kan de exploitant een precursoranalyse uitvoeren, als hij dit nuttig acht. 

Tijdens deze analyse, bestudeert de exploitant het potentiële risico op beschadiging van de kern van de reactor als gevolg van de gebeurtenis, in het geval dat de veiligheidsmaatregelen niet zouden werken. 

In functie van dit resultaat, worden de gebeurtenissen geklasseerd in drie categorieën: 

  • Non-precursor gebeurtenissen: gebeurtenissen waarvan de voorwaardelijke kans op kernsmelting kleiner is dan 0,000001.
  • Precursor gebeurtenissen: gebeurtenissen met een voorwaardelijke kans op kernsmelting tussen 0,000001 en 0,001.
  • Belangrijke precursor gebeurtenissen: gebeurtenissen met een voorwaardelijke kans op kernsmelting groter dan 0,0001. 

Als een gebeurtenis wordt gedefinieerd als “precursor” of “belangrijke precursor”, worden er eventueel bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid van de reactor te versterken. 

 

Laatst aangepast op: 11/06/2020