Veiligheid van de kerncentrales

Nucleaire veiligheid omvat het geheel van technische en organisatorische maatregelen die genomen worden in alle stadia van het ontwerp, de bouw, de werking en het stilleggen van de nucleaire installaties, om incidenten en ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.

Laatst aangepast op: 08/07/2020