Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnuitbating (LTO) van de Belgische kerncentrales

Langetermijnuitbating (LTO) van de Belgische kerncentrales

In 2015 besliste de Belgische regering om de langetermijnuitbating van 3 kernreactoren (Tihange 1, Doel 1 en Doel 2) toe te laten  tot 2025. Het FANC heeft toen een veiligheidsanalyse gemaakt voor die verlengde uitbatingstermijn en heeft vervolgens werkzaamheden opgelegd aan de exploitant, ENGIE Electrabel, om die 3 reactoren te laten voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen. De werkzaamheden kregen de naam 'LTO-werken', wat staat voor Long Term Operation. ENGIE Electrabel stelde bijgevolg actieplannen op die als doel hadden om tijdens elke periodieke stillegging van de reactoren deze werkzaamheden volgens een welbepaald tijdsschema uit te voeren.  

Het FANC en Bel V blijven de implementatie van de actieplannen op de voet volgen via periodieke werkvergaderingen en na elke stillegging van deze reactoren. 

Sinds de laatste stillegging van de reactoren in 2019 worden de laatste actiepunten van deze LTO-werken afgerond. De 3 reactoren mogen van het FANC pas heropstarten wanneer alle actiepunten volledig geïmplementeerd zijn. 

Voor Doel 2 zijn de werkzaamheden ondertussen afgelopen. De exploitant kreeg op 22 mei 2020 groen licht van het FANC om de reactor opnieuw op te starten.  

Nota's en verslagen

Globaal aanpak

Doel 1 & Doel 2

Tihange 1

 

Laatst aangepast op: 
22/05/2020