Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontmantelde inrichtingen en installaties

Ontmantelde inrichtingen en installaties

Thetis onderzoeksreactor van de Universiteit Gent

De Universiteit Gent baatte sinds 1967 de Thetis-onderzoeksreactor uit, die vergund is als inrichting van klasse I. Deze onderzoeksreactor was een “pool-reactor” met een maximaal vermogen van 250 kWth en is gelegen op de site van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (site INW) in de Proeftuinstraat te Gent.

In december 2003 werd deze reactor definitief stilgelegd en werden de nodige maatregelen genomen om de reactor in een veilige stand-by toestand te brengen in afwachting van de ontlading van de kern en de daaropvolgende ontmanteling.

In juli 2010 diende de Universiteit Gent een vergunningsaanvraag in om de Thetis- onderzoeksreactor te ontmantelen. De ontlading van de reactorkern en de afvoer naar Belgoprocess van de splijtstofelementen werd uitgevoerd in de periode mei-september 2010.

Na onderzoek van deze vergunningsaanvraag door het FANC en de Wetenschappelijke Raad en na raadpleging van de lokale overheden werd in mei 2012 een ontmantelingsvergunning bij koninklijk besluit verleend.

In 2013, toen het tijdens de uitbatingsfase geproduceerde afval werd afgevoerd zoals gevraagd, werd gestart met de echte ontmantelingswerken.

De ontmanteling van de installatie is vandaag volledig afgerond en de ontmantelingsvergunning werd ingetrokken op 25 november 2015. Als gevolg daarvan werd de Universiteit Gent, die nog steeds onderzoeksactiviteiten uitvoert, heringedeeld van klasse I naar klasse II.

Belgonucleaire (Dessel)

In 1973 startte de NV Belgonucleaire een fabriek voor MOX-brandstof in de Europalaan te Dessel. De eerste jaren was er een beperkte productie bestemd voor de BR3 reactor en voor de kweekreactoren. In 1986 begon de industriële productie van MOX-elementen in de fabriek te Dessel, waarbij gebruik gemaakt werd van het MIMAS-procedé dat de NV Belgonucleaire ontwikkelde. Alle toestellen in de productielijnen, uitgezonderd de ovens, bevonden zich in handschoenkasten om elke besmetting te voorkomen.

Eind 2005 besliste de NV Belgonucleaire om economische redenen om zijn productieactiviteiten in Dessel stop te zetten. In augustus 2006 werd de laatste productiecampagne van MOX-brandstof uitgevoerd, waarna de productieactiviteiten in de fabriek stilgelegd en alle aanwezige MOX-elementen afgevoerd werden.

Tijdens de periode 2010-2013 werden de belangrijkste vrijgaveactiviteiten gericht op de ontmanteling van 170 handschoenkasten. In 2013 werd gestart met een stralingsmetingsprogramma voor Gebouw H, om tegemoet te komen aan de noodzakelijke eisen voor de onvoorwaardelijke vrijgave ervan. Tijdens de exploitatieperiode werd dit gebouw voornamelijk gebruikt voor niet-destructieve onderzoeksactiviteiten en voor de opslag en het vervoer van afgewerkte, lekdichte MOX-brandstofstaven.

De ontmantelingsactiviteiten werden beëindigd in juni 2019. De gebouwen en site werden onvoorwaardelijk vrijgegeven. Bij Koninklijk Besluit van 20 december 2019 (Belgisch Staatsblad van 27 december 2019) werd de ontmantelingsvergunning van de NV BELGONUCLEAIRE opgeheven en werd de NV BELGONUCLEAIRE geschrapt uit de lijst van de ingedeelde inrichtingen klasse I.