Classificatie van afval in België

In België classificeert de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) radioactieve afvalstoffen in drie categorieën: A, B en C.

  • CATEGORIE A : verwijst naar het laag- en middelactief kortlevend afval. Laagactief afval bevat kleine hoeveelheden radioactiviteit. Het komt voornamelijk voort uit de werking van kerncentrales, maar ook van opwerking, onderzoek en productie van radio-isotopen en hun gebruik in de nucleaire geneeskunde en in de industrie. Voorbeelden van afval van categorie A zijn besmette schoenhoesjes en kleding, vezels, mops, filters, medische buizen, wattenstaafjes, injectienaalden, spuiten, afval van dode dieren (kadavers) en andere weefsels. Het kan ook brandwerende stoffen en beschermende kunststofbekleding omvatten die gebruikt worden in onderhoudswerkzaamheden, evenals delen van de uitrusting die uit een centrale zijn verwijderd.
     
  • CATEGORIE B : groepeert laag- en middelactief langlevend afval. Middelactief afval bevat hogere radioactiviteitsniveaus dan laagactief afval en vereist afscherming wanneer het wordt behandeld. Het komt voornamelijk voort uit de fabricage van nucleaire brandstoffen, van nucleair onderzoek en de opwerking van verbruikte splijtstof. Wanneer een reactor ontmanteld wordt, worden sommige delen van de reactor ook ingedeeld als middelactief afval.
Laag- en middelactiveve afvalstoffen omvatten meer dan 95% van het totale volume, maar minder dan 10% van de radioactiviteit van alle radioactieve afvalstoffen.
  • CATEGORIE C : bevat hoogradioactief langlevend afval. Het komt voornamelijk voort uit verbruikte brandstoffen die werden aangegeven als afval en uit verwerking van gebruikte brandstof. Categorie C-afval heeft zo'n hoog niveau van straling dat het warmte produceert en zware afscherming nodig heeft.
Laatst aangepast op: 19/11/2019