Aanvraag tot verkrijgen van toegang algemene/milieu-informatie

Gelieve uw postadres of emailadres in te vullen, afhankelijk van de wijze waarop u de gevraagde informatie wenst te ontvangen.
2.1. Type van de gewenste informatie
Welke informatie wenst u te verkrijgen? Preciseer het onderwerp en vermeldt iedere informatie die nuttig kan zijn om de omvang van uw vraag te kennen en het mogelijk maakt om de gevraagde informatie te identificeren.
2.2. Indien mogelijk kan u hieronder de wettelijke of reglementaire basis vermelden waarop de gevraagde informatie betrekking heeft.
2.3. Indien de gevraagde informatie betrekking heeft op een welbepaalde tijdsperiode, gelieve deze te specifieren.
3.1. Kruis aan van welk recht u gebruik wenst te maken:
3.2. Specificeer de vorm of het elektronische formaat waarin u de gevraagde informatie wenst te verkrijgen.